Ana Sayfa Plan Notları Yazdır Belediye Logosu
İmar Durumu ve inşaat şartları mer'i imar planı ve imar mevzuatına uygun olarak boş arsa için aşağıda gösterilmiştir. Bu imar durumu ile yalnız proje tanzim ettirilebilir. İnşaat yaptırılamaz. İmar planında ve mevzuatta bir değişiklik olursa hiçbir hak iddia edilemez. Proje ile müracaat arasında İSKİ Genel Müdürlüğünce tasdikli fosseptik veya kanal projesi, tapudan alınacak röperli kroki, Harita şefliğinden alınacak İmar İstikamet Rölevesi, alınacaktır. Blok ebatları, ön arka ve komşu bahçe mesafeleri, tabii zemin ve yol kotları ile icabeden yerlerden muhtelif en boy kesitleri, ısı yalıtım projesi ve raporu eklenecektir.
Ornek
Not - Parselde tescilli eski eser bina/ tescilli ağaç bulunması veya tescilli bina parseli komşuluğunda kalması halinde K.T.V.K. Kurulu' ndan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.


Mer'i İmar Planı KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI İLE LEJAND TADİLLERİ-1/1000(11.5.2006)
Ölçeği 1/1000 Bina Yüksekliği h:serbest KAKS % max KAKS:2.07
İlçesi KADIKÖY Kat Adedi - TAKS % max TAKS:0.35
Mahallesi ZÜHTÜPAŞA Ön Bahçe Mesafesi min.5m Arka Bahçe Mesafesi min.4m
İnşaat Nizamı AYRIK Yan Bahçe Mesafesi min.4m Kot Alınacak Nokta Plan Notu
Genişlik min.6m Derinlik YÖNETMELİK    
Kadastro Pafta Ada Parsel Parselin Plan Fonksiyon Bilgisi :KONUT ALANI
P.146 1172 72